تبلیغات
انتـــــ♥گرال احساس ... - صنــدلــی فــرســوده

انتـــــ♥گرال احساس ...

اینجاست بغض پشت خنده هایم...

صنــدلــی فــرســوده

آرزوهــایــت بلنــد بــود،

دســت هــای مــن کــوتــاه!

تــو نــردبان خــواستــه بــودی،

مــن صنــدلــی بــودم!

بــا ایــن هــمه

فــرامــوشــم مــکن

وقتــی بــر صنــدلــی فــرســوده ات نــشستــه ای

و بــه مــاه فــکر مــی کنــی...


شاعر: حافظ موسوی

پ.ن:اینقدر حالم گرفته...دوست داشتم دنیا اونجوری که میخواستم پیش بره...بعضی وقتا فک میکنم نمیشه...

چه در دل ِ من

چه در سر ِ تو

من از تو رسیدم به باور ِ تو

تو بودی و من ، به گریه نشستم برابر ِ تو

به خاطر تو

به گریه نشستم

بگو چه کنم …

با تو ، شوری در جان

بی تو ، جانی ویران

از این ، زخم ِ پنهان

می میرم

نامت در من باران

یادت در دل طوفان

با تو ، امشب پایان

می گیرم …

نه بی تو سکوت

نه بی تو سخن

به یاد ِ تو بودم

به یاد ِ تو من

ببین غم ِ تو رسیده به جان و دویده به تن

ببین غم ِ تو رسیده به جانم ،

بگو چه کنم…


+ نوشته شده در  1391/03/19 ساعت 15:30   توسط F I   نظرات