تبلیغات
انتـــــ♥گرال احساس ... - بدترین درد...

انتـــــ♥گرال احساس ...

اینجاست بغض پشت خنده هایم...

بدترین درد...

ما فکـر میکنیـم بدتـرین درد...
از دَسـت دادن ِ کسـیه که دوستـش داریم...
امـا حق...یقـت این ِ که از دَست دادن ِ خــودمـون!!!
و از یــاد بردن ِ اینکه کـی هستیـم و چقدر ارزش داریم...
گـاهی وقتــها خیلــی دَردنــاک تـره...!!!

+ نوشته شده در  1391/03/25 ساعت 23:14   توسط F I   نظرات