تبلیغات
انتـــــ♥گرال احساس ... - کدام؟

انتـــــ♥گرال احساس ...

اینجاست بغض پشت خنده هایم...

کدام؟

کدامــــــ دردناک تر است؟ 
این که پرواز را بدانی ولی اسیر باشی یا این که آزاد باشی ولی پرواز را ندانی...
این که بدانی حق داری ولی ندهند یا این که بدهند به تو آن چه را که حقت نیست ...
این که پر از فریاد باشی ولی گوشی نباشد یا این که همه گوش باشند و تو حرفی نداشته باشی....

+ نوشته شده در  1391/06/2 ساعت 12:02   توسط F I   نظرات