تبلیغات
انتـــــ♥گرال احساس ... - دلم یک جای دنج می خواهد...

انتـــــ♥گرال احساس ...

اینجاست بغض پشت خنده هایم...

دلم یک جای دنج می خواهد...

مدتیــــست دلم شکســــته از همان جای قبلـی … !


کاش میشد آخراسمــت نقطه گذاشت تادیگر شــــروع نشوی… !


کاش میشـــــــد فریاد بزنم : “ پایــــــان ”


دلم خیـــــــلی گرفته اســـت…


اینجا نمیتـــــوان به کسی نزدیـــــــک شـــــــد…


آدمهـــا از دور دوست داشتــــنی ترنــــد


+ نوشته شده در  1391/08/12 ساعت 22:16   توسط F I   نظرات