تبلیغات
انتـــــ♥گرال احساس ... - love story

انتـــــ♥گرال احساس ...

اینجاست بغض پشت خنده هایم...

love story

I close my eyes
And the flashback starts

I got tired of waiting



+ نوشته شده در  1392/01/29 ساعت 14:09   توسط F I   نظرات